Algemene Voorwaarden van Cocoblub.com

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Cocoblub.com zoals deze beschikbaar is gesteld door Cocoblub.com In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

KOOPOVEREENKOMST:

Het accepteren van een overeenkomst dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant aan Cocoblub.com dat de koop nu onomkeerbaar is. Hierdoor verplicht de klant zich om een geplaatste bestelling af te nemen. 

​TOEPASSING:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.

Cocoblub.com streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

RETOURBELEID:

Retourneren mag altijd binnen 14 dagen bedenktijd, mist ongebruik en ongeopend.

Mocht een artikel bij een afgesproken retour of ruiling

aan ons geretourneerd worden en deze incompleet of beschadigd of gebruikt terug komen bij ons, dan kan u retour geweigerd worden of wordt de schade in rekening gebracht bij de consument. Dit heet waardevermindering.

Terugbetalingen worden binnen 7 werkdagen terug betaald.

 

INFORMATIE:

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie, wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen:

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.